ORS

Velkommen til Observasjons-registrerings-systemet (ORS)

Systemet dekker alt fra rapporteringspliktige hendelser til erfaringsdeling og beste praksis.

Vår sikkerhet er helt avhengig av ORS som skal gi oss statistisk grunnlag til å kunne handle proaktivt. Alle med gyldig medlemskap og lisens har tilgang til systemet.

Observasjonsregistrering